Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer vanuit de AWBZ vergoed, maar door de verzekeraar. De Zorgverzekeringswet verplicht dat iedereen die woont of werkt in Nederland en 18 jaar of ouder is een basisverzekering afsluit. Hiermee biedt de overheid een dekking die ervoor zorgt dat iedereen de medische zorg kan ontvangen die noodzakelijk is. Onder verzorging en verpleging thuis wordt de zorg verstaan die wordt verleend door wijkverpleegkundige. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is geen indicatie meer nodig van het CIZ(Centrum Indicatiestelling zorg). Door een wijkverpleegkundige van thuiszorgorganisatie wordt in overleg met u of netwerk een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan wordt vastgesteld hoe vaak en welke zorg u nodig heeft.

Voor deze vergoeding geldt Geen EIGEN BIJDRAGE en geen Eigen Risico.

Zelf uw verpleging en verzorging regelen met een PGB(persoonsgebonden budget ?)
Hebt u verpleging of verzorging nodig ? En wilt u de zorg liever zelf regelen ?

Een persoonsgebonden budget(pgb)vanuit de zorgverzekeringswet is een budget waarmee u zelf zorg voor verzorging en verpleging inkoopt en regelt. Personen die langdurig of intensieve zorg nodig hebben kunnen mogelijk een pgb(persoonsgebonden budget) aanvragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie, hij /zij kan een indicatie afgeven voor een pgb.

Door een nieuwe wetgeving verandert de wijze van uitbetaling pgb(persoonsgebonden budget),de sociale verzekeringsbank betaalt rechtstreek aan de zorgaanbieder.

Voor wie is een PGB Verpleging en verzorging ?


U komt in aanmerking als u :

Langdurig -langer dan een jaar- op verpleging of verzorging bent aangewezen.
Aangewezen bent op palliatief terminale zorg(zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis) arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is.)

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel 024 675 9321, mail naar info@zorgsaamthuiszorg.nl of stuur een bericht via ons contactformulier.

Neem contact op

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

024 675 9321