Heeft u een klacht?

Thuiszorg Zorgsaam hecht grote waarde om goede zorg te leveren aan haar cliënten. Desondanks kan het zijn dat u een klacht of opmerking heeft over onze organisatie of een zorgverlener. Wij vinden het belangrijk om dit te weten. Komen we samen niet tot een volledige oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

Iedere zorgaanbieder is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg, op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

U kunt uw klacht kenbaar maken middels onderstaand formulier. Wij proberen deze binnen 48 uur te beantwoorden.

  Klachtenregelement KPZ Wkkgz
  Algemene voorwaarden KPZ

  U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via :
  info@klachtenportaalzorg.nl
  0228-322205
  1601 AD Enkhuizen.

  Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!